کلاس کودکان

فعالیت بدنی در کودکان امری طبیعی و برای رشد سالم آنها حیاتی است، اما زندگی ما در جوامع ماشینی امروز، نسبت به زندگی پدرها و پدربزرگهایمان بسیار بی تحرک است. برای بسیاری از کودکان دسترسی به آن ورزش طبیعی، سالم و شادی آوری که نیاز دارند دشوار شده است.

یوگا در تمام بدن کار می کند و برای تمام کودکان، در هر سن و با هر توانایی بدنی، مناسب است. یوگا بنیه و انعطاف پذیری و توازن و حالت بدن را بهبود می بخشد. در زندگی شلوغ و پر تنش ما، یوگا به کودکان می آموزد چگونه وانهاده شوند، چگونه تمرکز کنند، چگونه آرام و در سکون باشند. افزون بر این، یوگا ورزشی ملایم و غیر رقابتی است که همه بچه ها از آن لذت می برند.